Reglementen

1. REGLEMENTEN VAN DE SCHOOL
1.0. De betaling van het lidmaatschap geschiedt middels een incassomachtiging door YOTOSAMA per maand vooruit (mevr. L. Zwalve behandelt dit);
1.1. Indien men wil opzeggen dan dient men dit, 2 maanden van te voren, schriftelijk te doen en de brief te versturen naar het correspondentieadres, i.e. Vermeerstraat 36, 2712 SW Zoetermeer. Je kunt het ook per e-mail laten weten (met een leesbevestiging) of je kunt dit persoonlijk doen aan de balie door een opzeg-formulier in te vullen. Van de opzegging ontvang jeeen schriftelijke of een email bevestiging met daarin de mededeling per welke datum Uw lidmaatschap eindigt. Indien je niet correct opzegt, loopt het lidmaatschap en het daarmee verschuldigde lesgeld gewoon door.
1.2. De leiding van de school stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke of materiële schade en/of zoekgeraakte voorwerpen;
1.3. De leiding van de school acht het niet passen in haar beleid dat leerlingen, naast het lidmaatschap bij YOTOSAMA, tevens lid zijn/worden van een andere budoschool en neemt zich dan ook het recht voor in een gegeven geval het lidmaatschap te weigeren c.q te beëindigen;
1.4. Men dient zich zowel binnen als buiten de school te gedragen als waardige sportlieden en zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer of die van de school kunnen schaden;
1.5. Het is de leerlingen niet toegestaan om de bij YOTOSAMA verworven budokennis aan andere scholen, verenigingen of dergelijke over te dragen of ten toon te spreiden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de heer A. Zwalve;
1.6. De leiding van de school kan zich het recht voornemen om in een voor haar dringende reden het lidmaatschap van een leerling (per direct) te beëindigen;
1.7. De school is gesloten op erkende feestdagen en schoolvakanties;
1.8. Gedurende de schoolvakanties en/of ziekte dient het lesgeld normaal te worden doorbetaald; de maandelijkse contributie is namelijk hierop afgestemd. Dit geldt ook als een leerling zelf, buiten de schoolvakanties om, (voor langere duur) op vakantie gaat. Als men door ziekte of een andere dringende reden de les niet kan volgen, graag even een telefoontje naar de school. De gemiste les kan dán pas, na overleg met de leerkracht, eventueel op een ander tijdstip in de daaropvolgende week worden ingehaald;
1.9. Er worden 2 keer per jaar examens afgenomen en men krijgt een uitnodiging om examen te doen als:
– men de lessen regelmatig heeft gevolgd (men mag 2 lessen verzuimen), indien dit er meer worden mag men
deze gemiste lessen, na overleg, inhalen
– de wachttijd voor het behalen van een hogere kyu (kleur band) om is,
– men de examenstof goed beheerst,
– er geen achterstand in het lesgeld is.
Aangezien de leeftijd is gekoppeld aan het examen doen voor een hele band, bestaat er voor de jeugd het zogenaamde slippensysteem (tussenstappen naar een hele band). Zij kunnen dan in principe toch om het halfjaar examen doen, waardoor hun inzet wordt beloond en hun motivatie om door te zetten kan worden versterkt.

2. ENKELE BELANGRIJKE BUDO ETIQUETTE-REGELS
Onderstaande regels hebben te maken met hygiëne, voorkomen van besmetting, veiligheid, uniformiteit en respect voor elkaar:
2.0. Alle uitgedane kleding moet in de sporttas gedaan worden en deze wordt meegenomen in de dojo;
2.1. Het is verplicht om in een schoon wit en gestreken pak te verschijnen met een schoon lichaam, schone handen en voeten (zonder schimmelnagels, wratjes, eczeem of wondjes) met korte nagels (bij de hele kleintjes moeten de ouders moeten hierop letten!!); Meisjes/dames moeten een wit t-shirt onder hun pak dragen;
2.2. In het geval men hieraan geen gevolg geeft (je besmet dus anderen!!), word je uit de les verwijderd en dien je je eerst hiervoor te laten behandelen alvorens je weer toegelaten wordt;
2.3. Het is verplicht om in de school slippers te dragen, behalve in de oefenzaal (dojo) en het is niet de bedoeling deze op straat te gebruiken;
2.4. Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens het sporten, dit geldt ook voor zgn. zweerknopjes en piercings;
2.5. Men dient een verzorgde haardracht na te streven; lang haar (voor zowel meisjes als jongens) moet bij elkaar gebonden worden middels elastiek zonder harde elementen;
2.6. Het dragen van opvallend extreme haarvormen (bijv. hanekammen, hoge punten e.d) en/of extreme haartinten (bijv. paars, groen, oranje, knalrood, geel, blauw, enz.) past niet in de leergang van ons budobeleid en is daarom op de school (les) niet toegestaan.
2.7. Verder moet provocerend gedrag/taalgebruik/kleding en andere vormen en uitlatingen, met de bedoeling zich tegen de maatschappij of een andere groepering af te zetten, binnen en buiten de school vermeden worden.
L. Zwalve/J. Zwalve